top of page

Lenka Flory: komunitní projekty
v mezinárodním kontextu

2.png

25. 4. 2023

Lenka Flory se po mezinárodní kariéře interpretky, choreografky a producentky zabývá téměř výhradně vývojem a realizací uměleckých komunitních projektů. Během přednášky, která proběhne 12. května na katedře tance pražské HAMU, přiblíží jejich fungování po teoretické i praktické stránce a zaměří se na benefity, které účast na komunitní práci může přinést profesionálním umělcům a jejich osobní tvorbě.

 

Lenka Flory již realizovala umělecké komunitní projekty v několika zemích Evropy – kromě Česka např. v Itálii, Německu či na Islandu a pracovala s řadou různorodých skupin – teenageři, senioři, romská menšina, uprchlíci apod. Inkluzivní a další pozitivní aspekty uměleckého procesu si tak ověřuje v praxi již mnoho let a v mnoha prostředích. 

Pozitivní vliv umění na fyzické i duševní zdraví společnosti, specifické cílové skupiny či rozvoj dětí je předmětem řady studií a v západním světě se mu přikládá čím dál větší váha. Britové ve své zprávě Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing uvádí nedostatečné využití umění jako nástroje pro zlepšení zdraví a spokojenosti společnosti:

„After engaging with the arts 79 % of people in deprived communities in London ate more healthy, 77% engaged in more physical aktivity and 82% enjoyed greater wellbeing.“

„Visual and performig arts in healthcare enviroments help to reduce sickness anxiety and stress.“

„The arts can help save money in the health service and social care.“

Short report z britské studie

bottom of page