top of page

O nás

bile_plus.png

BPART se specializuje na realizaci uměleckých komunitních projektů,
a to zejména v mezinárodním a mezioborovém kontextu.  

bile_plus.png

BPART formálně navazuje na spolek založený v roce 1990 jako Společnost pro taneční a múzickou výchovu, ale posouvá jeho činnost dál, od kulturního vzdělávání a produkce k široké veřejnosti, vyloučeným skupinám, inkluzi, interdisciplinaritě a umělecké tvorbě pro 21. století.

bile_plus.png

BPART si klade za cíl dát umění k dispozici jako nástroj komunikace, vzájemného poznání a porozumění celému spektru specifických cílových skupin a posunout se tak za hranice prostého obdivu živého umění k jeho opravdovému žití.

2.png

Lenka Flory

Lenka Flory je choreograf, tvůrčí producent a co-director BPART. Jako performer spolupracovala se Studiem Komorního Tance v Česku, Czurda Tanztheater v Německu a Ultima Vez v Belgii. 1992-2004 působila jako pedagog na Konzervatoři Duncan Centre, založila a vedla Projekt progresivních osobností evropského tanečního divadla a mezinárodní festival Konfrontace. 1997-2013 založila a spolu se Simonem Sandronim vedla mezinárodní soubor DEJA DONNE, jehož práce byla uvedena ve 26 zemích světa. Jako ředitel, choreograf, tutor, pedagog, scénograf a manažer se Lenka Flory podílela na mezinárodních projektech po celém světě. Spolupracovala s Národním divadlem v Praze a Brně či s Bavorským Státním Baletem. V letech 2013–2014 vedla Konzervatoř Duncan Centre. Od roku 2015 pracuje jako nezávislý manažer a produkční mezinárodních uměleckých a komunitních projektů. 

3.png

Michaela Kessler

Michaela Kessler je nezávislý manažer, konzultant, publicista a co-director BPART. Vystudovala taneční konzervatoř, mediální studia a marketing, studuje antropologii na FHS UK. Koncepčně, ekonomicky a personálně vedla vydavatelství audioknih a reklamní agenturu, obojí z pozice statutární ředitelky. Dlouhodobě spolupracovala s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA, festivalem KoresponDance, divadlem Orfeus, sdružením Vize tance, Klubem Art 4 People a dalšími organizacemi. V oblasti marketingu pracuje od roku 2011 a ve své praxi řídila projekty pro nadnárodní společnosti Nestlé, Möet-Hennessy, PPG Deco Czech, Asseco Solutions, Stada Pharma CZ a jiné. V neziskové oblasti se pohybuje jako výkonný umělec a od roku 2015 jako manažer a konzultant. Poskytuje poradenství spolkům i individuálním umělcům. Autorsky spolupracuje s portálem Opera PLUS. 

Napsali a natočili o nás...

26. 4. 2024

Protancovat Cejlem v soutěžní sekci festivalu Zlatá Praha

20. 3. 2023

Z Mexika na Cejl

8.. 3. 2023

Premiéra dokumentárního filmu Protancovat Cejlem

4. 2. 2023

Reportáž v islandské televizi

23. 5. 2022

LOStheULTRAMAR rozhýbe Brno, Reykjavík i Prahu

23. 5. 2022

Aktuálně: nový projekt Be Part of LOStheULTRAMAR

23. 5. 2022

Rozsáhlý sociálně-umělecký projekt Be Part of LOStheULTRAMAR

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

bottom of page