top of page

Be Part of LOStheULTRAMAR
v koprodukčním dokumentu České televize a BPART

15. 7. 2022

BPART v koprodukci s Českou televizí natočí dokumentární film o realizaci brněnské části sociálně-uměleckého projektu Be Part of LOStheULTRAMAR. 

Světoznámý mexický soubor Foco alAire ve spolupráci s iniciativou BPART do svého představení LOStheULTRAMAR zapojí obyvatele především z místní romské komunity z vyloučených lokalit, ale i majoritní Brňáky, a během července s nimi bude tři týdny připravovat open-air vystoupení. Vyvrcholením celého procesu bude 29. července tanečně-pohybový průvod od brněnské Káznice až na Moravské náměstí, který se odehraje v rámci multižánrového festivalu Meeting Brno. Celý proces práce profesionálních umělců s komunitou bude sledovat dokumentaristický tým. 

Režie filmu se ujala etablovaná dokumentaristka Linda Kallistová Jablonská, která ke spolupráci přizvala scénáristu, režiséra a producenta Davida Butulu, kameramana Petra Vejslíka, mistra zvuku Jiřího Kubíka a střihačku Šárku Sklenářovou. Za Českou televizi je film zaštítěn tvůrčí producentskou skupinou Martiny Šantavé a dramaturgem Jakubem Režným. 

„Jedním z cílů projektu a hlavním cílem filmu je zpřístupnit široké veřejnosti hodnoty, které umělecká činnost přináší do života jednotlivce. Zachytit, jaké mentální dveře může účast v takovém projektu lidem otevírat a jaké úvahy probouzet. Film si na sebe neklade nárok vědecké observace, ale chce zachytit příběhy a momenty, které mohou v obecnějším výkladu přispět do diskuse o roli umění ve společnosti jednadvacátého století,“ přibližuje režisérka svůj záměr. 

Brněnská část projektu Be Part of LOStheULTRAMAR je pouze první etapou dvouletého cyklu, který bude pokračovat v Reykjavíku a v Praze a který je majoritně financován z Fondů EHP a Norska. Dokumentární film se ale soustředí pouze na brněnskou část a romskou komunitu tak, aby měl v rámci své stopáže šanci zabývat se postavami hlouběji a nestal se z něj pouhý záznam realizace bez silnějšího sdělení. 

Autorkou konceptu Be Part of LOStheULTRAMAR a kreativní producentkou filmu je Lenka Flory, spoluředitelka BPART a osobnost současného tance s mezinárodním renomé. Výkonnou producentkou filmu je Michaela Kessler: „Dokumentární film je od počátku zamýšlenou součástí projektu se záměrem vytvořit samostatné, teoreticky i umělecky hodnotné dílo, reflektující odvedenou práci a přinášející ucelené svědectví. V České republice je způsob práce, který bude v projektu aplikován, velmi ojedinělý a obecně komunitní práce založená na uměleckém procesu je zde v počátcích. Díky relevantní finanční podpoře a zkušenému týmu bude komunitní projekt realizován na vysoké profesionální úrovni, v mezinárodním a mezioborovém kontextu, a je tak zásadně žádoucí, aby vznikl jeho záznam a byly uchovány metody i výsledky pro všechny, kteří se budou o tuto tematiku zajímat. Věříme, že jít cestou samostatného uměleckého díla umožní nahlédnout celý projekt realisticky, objektivně a přinese to nové poznatky a zkušenosti celé škále oborů stejně tak jako běžnému divákovi.“

Film bude v roce 2023 zařazen do programu ČT art a následně bude dostupný v iVysílání České televize. 

bottom of page