top of page

Be Part!
zarezonoval
v brněnském Bronxu

DSCF7723_edited.jpg

2. 8. 2022

Umělecký komunitní projekt „Be Part of LOStheULTRAMAR“, inspirovaný představením mexického souboru Foco alAire, se v Brně soustředil na práci ve vyloučené lokalitě kolem ulice Bratislavská, kde žijí většinově romští obyvatelé. Sídlí zde také řada institucí pracujících cíleně s romskou komunitou a právě tyto instituce se staly zásadními partnery pro projekt. 

První oslovení potenciálních partnerů a první společné schůzky proběhly na přelomu listopadu a prosince 2021, všechny oslovené instituce projevily o zapojení do projektu zájem a následně se skutečně do projektu různým způsobem aktivně zapojily - konkrétně šlo o tyto instituce: Muzeum romské kultury, IQ Roma Servis, DROM, spolek TRIPITAKA. Pro několikatýdenní práci profesionálních umělců s místní komunitou bylo také zásadní, že díky spolku TRIPITAKA získal zázemí v kulturním a komunitním centru Káznice nacházejícím se v srdci lokality. Při svých návštěvách v době trvání projektu jsem na místě pozorovala, že projekt se stal pro místní obyvatele významnou událostí, do níž se někteří zapojili aktivně, jiní jako pozorovatelé, málokoho však nechal lhostejným. Zejména u dětí byla patrná radost z možnosti zapojení do volnočasových aktivit v domovské lokalitě.

 

Naší snahou však bylo oslovit projektem co nejširší vrstvy obyvatel Brna, proto jsme se od začátku soustředili na získání dalších vhodných partnerů. Tyto jsme našli zejména v Knihovně Jiřího Mahena, Fakultě výtvarných umění a Janáčkově akademii múzických umění. Díky spolupráci těchto partnerů a díky plošné propagaci projektu se tento záměr podařil, a v projektu se tak sešli profesionální umělci z několika zemí se studenty brněnských uměleckých škol FAVU a JAMU spolu s dalšími obyvateli Brna nejrůznějších neuměleckých profesí. 

 

Závěrečný průvod LOStheULTRAMAR byl plánován jako jeden z vrcholů festivalového programu na jeho závěr a propagován pod mottem „Brno projde Brnem“: průvod se tak stal oslavou pestrosti města. Vzhledem k tomu, že vyloučená lokalita se nachází poměrně blízko historického centra města, vedla trasa průvodu z Bratislavské na Moravské náměstí, které je jedním z přirozených center nočního života v Brně. Zakončení průvodu tak sledovalo množství náhodných diváků, řada z nich se do něj i aktivně zapojila. 

 

Sedmý ročník festivalu Meeting Brno s mottem „místa křížení“ dramaturgicky zdůrazňoval „křížení“ kultur v minulém i současném Brně. Projekt Be Part of LOStheULTRAMAR se z mého pohledu podařilo realizovat tak, že velmi dobře naplnil motto letošního festivalu, ale i jeho dlouhodobé cíle.

Blanka Návratová

programová ředitelka festivalu Meeting Brno 2022

DSCF7645.JPG

Realizace projektu a představení se konalo pod záštitou Ministerstva kultury a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

bottom of page